חטיבת תשתיות תכנון ומקרקעין

החטיבה מובילה את שוק שירותי תשתיות התכנון וניהול המקרקעין בישראל בהתבסס על עשרות שנות נסיון. פעילות הייעוץ התכנוני נשענת רבות על הטכנולוגיות ומסדי הנתונים של חטיבת גאו-אינפורמטיקה ועל יכולותיה לנהל תהליכים משולבים ומורכבים. החטיבה מובילה את מהפכת רישום המקרקעין בישראל והיא מבצעת את פרויקט הרישום הארצי מטעם רשות מקרקעי ישראל בעשורים האחרונים.

שמירה תכנונית

מדינת ישראל מתאפיינת בהתפתחות מואצת ובשינויים תכנוניים תכופים היכולים להשפיע מהותית על ערך נכסי מקרקעין והשימוש בהם. מנגנון שיתוף המידע התכנוני הקיים מציב אתגר בקבלת תמונת מידע תכנונית זמינה ומלאה. על מנת ליצור תמונת מידע עדכנית ויעילה, גאודע מנטרת באופן רציף את הפרסומים הנוגעים לתכנון ובניה ומתריעה ללקוחותיה על כל אירוע תכנוני החל על הנכס או בסביבתו.
שירותי השמירה התכנונית של גאודע כוללים ליווי מלא המאגד בתוכו מעקב, התראה, סינון ובדיקה ראשוניים, חוות דעת מעמיקה ואף הגשת התנגדות.
גאודע מסווגת את הפרסומים לנושאים שונים (דלק, חקלאות וכד’) ומעניקה להם מימד מודיעיני עסקי אשר מעמיד את לקוחותיה בחזית ההתפתחות התכנונית בתחום עיסוקם.
את המידע מארגנת גאודע בדו”ח גאוגרפי חדשני וייחודי המאפשר צפיה נוחה, חיפוש וניהול פגיעות למעקב.

שירותים:
 • שמירה תכנונית: מעקב והודעה על אירועים תכנוניים בנכסים וסביבתם
 •  שמירה תכנונית לפי נושאים/איתור פרסומים: סקירת פרסומים ארצית לפי נושא
 • בדיקה ראשונית: שירות המסנן ומציף אירועים להם סבירות להשפעה על הנכס
 • חוו”ד מעמיקה: בדיקה וניתוח מעמיק של השלכות אירוע תכנוני, כולל בדיקת שמאי ועו”ד ככל הנדרש
 • שמירה תכנונית מקוונת: שמירה תכנונית בדוח מקוון
 • דוח גאוגרפי / GIS חדשני וייחודי המאפשר צפיה נוחה, חיפוש וניהול פגיעות למעקב
 • להדגמת שמירה תכנונית במערכת גאודאטה – כלים ושירותים לחוכמה תכנונית ומרחבית לשימוש עצמי או בסיוע מומחים

בואו לבקר >

 

יעוץ תכנוני ובדיקות התכנות

שירותי הייעוץ התכנוני מאפשרים את הבנת מלוא הזכויות התכנוניות ואפשרויות הפעולה השונות הנגזרות מתמונת המצב התכנונית.
בשל אופי הליכי התכנון בארץ, ציור תמונת מצב תכנונית בהירה הינו לעיתים קרובות אתגר משמעותי כמו גם בעל משמעויות כבדות. המומחים של גאודע אוספים ומנתחים את המידע בעזרת תשתיות טכנולוגיות מתקדמות, כלי GIS, מאגרי מידע ושכבות מידע ייחודיות. על בסיס כלים אלו, גאודע מספקת קשת רחבה של שירותי יעוץ תכנוני, בדיקות התכנות וחוות דעת תכנוניות, משפטיות ושמאיות.

שירותים:
 • בחינת היתכנות תכנונית.
 • איתור מתחמים למיזמים, קווי תשתיות וכו’
 • בחינת וניתוח תכניות והשפעתן על נכסים
 • ניתוח מצב תכנוני קיים
 • בחינת סוגיות תכנוניות מול ועדות מקומיות

ניהול פרויקטי תכנון ומקרקעין

פרויקטים בעולמות התכנון והמקרקעין משלבים מומחים מתחומים שונים, איסוף וניתוח מידע ותהליך מורכב הנוגע לבעלי עניין רבים. החטיבה רותמת את הידע והמומחיות רבת השנים שנצברו בגאודע, יחד עם ניסיונה העשיר בניהול תיאום גורמים, רשויות ובעלי עניין, בכדי לנהל פרויקטים באופן שוטף ולהביאם לכדי סיום מוצלח ומספק. הידע, הניסיון הרב והמומחיות הרב תחומית מעמידים את החטיבה בחזית פתרונות הניהול בעולמות התכנון והמקרקעין.

שירותים:
 • ליווי וניהול פרויקטים תכנוניים
 • ניהול צוותי תכנון עיר
 • ניהול צוותים מקצועיים
 • ניהול וועדות ומנהלות

סקרים תכנוניים (סקרי שטח)

גאודע מבצעת סקרי שטח, איסוף מידע וניתוחו למגוון מטרות. במהלך השנים ביצעה גאודע סקרים רחבי היקף עבור הגופים המובילים במשק. החטיבה משתמשת באמצעים טכנולוגיים ושיטות איסוף ובקרת איכות על מנת לספק נתונים איכותיים ואמינים. בעזרת החטיבות והשירותים הנוספים של גאודע, מייצרת החטיבה כלים חשובים לתפעול נתוני הסקר ולבצע בהן ניתוחי המשך המעניקים למידע ממדים נוספים.

שירותים:
 • סקרי שטח
 • איסוף מידע ממקורות וגופים שונים
 • איסוף וניתוח מידע תכנוני, שמאי, הנדסי ומשפטי
 • מיפוי ומדידה
 • סקרי שימושים

ניהול והסדרת זכויות

כחלק מהתמחותה בכל הקשור בתכנון ונכסים, גאודע מובילה את תחום שירותי ניהול ורישום זכויות מקרקעין בארץ.
באמצעות קשת מומחים, החטיבה מציעה מגוון פתרונות מקיף לכל הליך הרישום וההסדרה. במהלך העשורים האחרונים גאודע הובילה מאות אלפי הליכי הסדרה ורישום, החל מבתים ועד פרויקטי רישום שכונות ענק. בשנים האחרונות עברה החברה להתמקד ברישום וניהול זכויות בעבור רשות מקרקעי ישראל ואף מנהלת עבורה מוקדים מהירים לשירות האזרח. בזכות פתרונותיה היעילים של גאודע, מוקדים אלו צברו שבחים בגין התייעלות משמעותית, ואף השיגו ציונים חסרי תקדים בשביעות רצון הציבור.

איתור אתרים לביצוע קידוחי מים

 • איסוף ומיפוי המידע שנאסף
 • הגדרת מדדים וקריטריונים לאיתור אזורי חיפוש
 • ניתוח ראשוני של תאי יוסום ביחס לפוטנציאל ולצרכים ויצירת מפת אזורי חיפוש
 • ניתוח מלא של כל תא יוסום ואיתור קידוחים חדשים בכל תא
 • מתווה סטטוטורי לביצוע קידוח
 • סיכום הממצאים והמלצות

חברת נתיבי ישראל: סקר ריהוט כביש

 • פיתוח תוכנה ייעודית שנבנתה לצורך הפרויקט בגאודע
 • איסוף מידע באמצעות מחשבי כף יד חדישים נתמכים GIS
 • צילום ואפיון המידע על האלמנטים שנסקרו
 • עיבוד המידע וביצוע בקרת איכות

קרן מיראז' : הקמת תשתית תכנונית לנגב

 • הצבת תשתית מידע לשימוש רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה
 • פלטפורמה לדיון והצגת המטרות והיעדים ליישובי הנגב
 • תשתית לתכנון אורבני מתקדם לקידום ערי הנגב
 • יכולות הצגה וניתוח נתונים מתקדמות
 • הצגת רצף תכניות ויעודי קרקע
 • הצגת נתונים סטטיסטיים באופן גיאוגרפי
 • ניתוח תכניות ואיתור מתחמים

שמירה תכנונית: חברת התדלוק פז

 • הקמת בסיס נתוני לקוח אלפאנומרי וגראפי
 • קליטת כלל הפרסומים בנושאי תכנון ובניה מהעיתונות ומהרשומות
 • איתור פרסומים החלים על נכסי הלקוח באופן יומיומי
 • מודיעין עסקי: ניטור ואיתור כל המודעות בעניין דלק באופן ארצי
 • הודעה ללקוח באמצעות דוח PDF, אקסל וכן דוח GIS יחודי לגאודע

ניהול ורישום זכויות – גני אביב

 • ניהול תהליך רישום הבית המשותף בפרויקט גני אביב, הכולל כ- 4,000 יחידות דיור בבניה רוויה
 • הפעלת מודדים להכנת תשריטי בית משותף
 • הכנה והגשה לאישור ורישום הבית המשותף בטאבו
 • מתן שירות לדיירים לרישום זכויותיהם בטאבו

רמ"י: מוקדים מהירים לניהול זכויות במקרקעין

 •  הפעלת מרכזי קבלת קהל ברחבי הארץ
 •  במרכזי קבלת הקהל ניתן שירות איכותי, מקצועי ובזמני טיפול מהירים
 •  ניהול זכויות מקרקעין שונות כגון אישור זכויות, העברת זכויות, רישום וביטול התחייבות לרישום למשכנתאות ורישום בטאבו

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר ואנו נחזור אליכם בהקדם